Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune webkort.
Løsningen er bygget på Spatial Suite portalen.

På kortet over Rudersdal Kommune kan du orientere dig i forhold såsom, hvilken lokalplan der gælder for din ejendom, hvilken grundejerforening din ejendom hører under, hvilke områder af kommunen der er fredet – og en masse andre ting.


Kort over kommunen

Find en institution

På kortet kan du se, hvor daginstitutioner og dagpleje er placeret geografisk. Skriv en adresse i feltet og se, hvilke institutioner og dagplejere der ligger nærmest.

Find institutionernes hjemmeside på kortet eller i den alfabetiske liste over institutioner længere nede på siden. Træk i kortet for at se et større udsnit.
Kortet er lavet med Spatial Suite Minimap.


Find en institution


Find en skole

På kortet kan du se, hvor skoler er placeret geografisk, og hvilke der ligger tættest på. Der er tre grunddistrikter i Rudersdal Kommune.

Indtast barnets adresse, og find ud af, hvilke skoler, der er i grunddistriktet.
Træk i kortet for at se et større udsnit.
Kortet er lavet med Spatial Suite Minimap.


Find en skole


Kommuneplan

Kommuneplanen er med til at sætte de fysiske rammer for, hvordan Rudersdal kommune skal udvikle sig og dermed rammerne for bosætning, erhvervslivets udviklingsmuligheder, og de smukke omgivelser i form af grønne områder.

Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvordan kommunens forskellige områder skal anvendes og udvikles på kort og længere sigt. Det sker med afsæt i retningslinjer og rammer for den fysiske plan.
Kort er lavet med Spatial Suite Minimap.


Kommuneplan


Parkering

Overalt i Rudersdal Kommune må du kun parkere i henhold til de opstillede skilte og færdselslovens bestemmelser. Det gælder både i og uden for byzonen.

På kortet kan du se, hvor der er p-pladser. Klik på markeringen for at se info om evt. handicappladser og tidsbegrænsning. Kortet er lavet med Spatial Suite Minimap.


Parkering


Ruter i naturen

Tag ud i naturen. Der er mulighed for mange forskellige aktiviteter og oplevelser. De fleste ruter er afmærket med skilte.

Læs om ruterne og se dem på kort. Kortet er lavet med Spatial Suite Minimap.


Ruter i naturen


Spildevandsplan

Planen giver overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Rudersdal Kommune samt rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Indtast adresse og få oplysninger om kloakeringsforhold.
Kortet er lavet med Spatial Suite Minimap.


Spildevandsplan


Trafikplan

Trafikplanen favner bredt og berører både fysiske ændringer af veje og stier, adfærdsændring og kampagner, samt samarbejde på tværs af borgere, forvaltninger og virksomheder.

Dét at kunne bevæge sig nemt mellem hverdagens destinationer har både indflydelse på valget af transportform og på valget af uddannelsessted, bopæl og arbejdsplads. Kort er lavet med Spatial Suite Minimap.


Trafikplan