MiljøGIS

MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort.
Her vises en oversigt over alle løsninger lavet til MiljøGIS. I det følgende er direkte links til de enkelte løsninger. Løsningerne er bygget på Spatial Suite portalen.


MiljøGIS - Oversigt

Naturmæssigt særlig værdifuld skov

MiljøGIS profil til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov


MiljøGIS - Naturmæssigt særlig værdifuld skov

Grunddata for vandrådsarbejdet 2017

MiljøGIS profil til grunddata for vandrådsarbejdet 2017


MiljøGIS - Grunddata for vandrådsarbejdet 2017

Klimatilpasningsplaner

MiljøGIS profil til klimatilpasningsplaner


MiljøGIS - Klimatilpasningsplaner

Støjkortlægning

MiljøGIS profil til støjkortlægning


MiljøGIS - Støjkortlægning

Husdyrregulering

MiljøGIS profil til husdyrregulering


MiljøGIS - Husdyrregulering

NOVANA - 2017-21

MiljøGIS profil til NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 2017-21


MiljøGIS - NOVANA

Indberet invasive arter

Indberet invasive arter.
Løsning udviklet i CBManager med indlejrede Spatial Suite Minimaps.


Indberet invasive arter

Invasive arter

MiljøGIS profil til invasive arter


MiljøGIS - Invasive arter

Vandområdeplan 2015-2021

MiljøGIS profil til vandområdeplanerne 2015-2021


MiljøGIS - Vandområdeplanerne 2015-2021

Natura 2000

MiljøGIS profil til Natura 2000


MiljøGIS - Natura 2000

Biodiversitetskortet

MiljøGIS profil til biodiversitetskortet


MiljøGIS - Biodiversitetskortet

Grundvandskortlægning

MiljøGIS profil til statslig grundvandskortlægning


MiljøGIS - Statslig grundvandskortlægning

EU's oversvømmelsesdirektiv

MiljøGIS profil til EU's oversvømmelsesdirektiv


MiljøGIS - EU's oversvømmelsesdirektiv

Jordbrugsanalyser

MiljøGIS profil til jordbrugsanalyser


MiljøGIS - Jordbrugsanalyser

Geodata fra Landbrugsstyrelsen

MiljøGIS profil til geodata fra Landbrugsstyrelsen


MiljøGIS - Geodata fra Landbrugsstyrelsen