Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes webkort
Løsningen er bygget på Spatial Suite portalen.


Kort over kommunen

Fire års rullende planer

Kortet anvendes til koordinering af anlæg- og driftsarbejder i Aarhus Kommune.
I kortet er der eksempler på anvendelse af Swecos filter funktion med slider over en tidsperiode samt søgefunktion.
Løsningen er bygget på Spatial Suite Minimap.


Fire års rullende planer